Module pagina’s

Uit Toeristische Barometer Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De diverse modules “Musea, Attracties, Hotels” e.d. zijn in het menu aan de linkerkant van de pagina te selecteren. Per module worden vervolgens de cijfers m.b.t. deze modules getoond.


Tabblad jaartal

Midden boven de pagina bevindt zich een tabblad waarmee gekozen kan worden voor het gewenste jaartal.


Tabblad selecties

Midden boven de pagina naast het tabblad 'jaartal' bevindt zich het tabblad 'selecties'. Het is mogelijk om specifieke partnergroepen te creëren binnen de verschillende modules. Hierbij worden specifieke groepen van gebruikers binnen een module aangemaakt. Indien deze partnergroepen zijn gecreëerd, worden deze zichtbaar onder het tabblad 'selecties'. De wijze waarop deze partnergroepen kunnen worden gecreëerd, is te vinden bij Aanmaken Partnergroepen.


Printer icoontje

Rechts bovenin de pagina kan er gekozen worden om de pagina te printen. Hierbij wordt er een printvenster geopend dat bij uw webbrowser hoort, waarna de pagina kan worden afgedrukt.


Mail deze pagina

Rechts bovenin de pagina kan er tevens gekozen worden om de pagina te mailen. Hierbij wordt uw standaard e-mail programma geopend en krijgt u een 'nieuwe e-mail' dialoog te zien met een link naar de betreffende pagina.


Exporteren

Daarnaast kan er rechts bovenin de pagina gekozen worden om de gegevens te exporteren. Dit kan op drie verschillende wijzen, te weten als: PDF, Excel en CSV-bestand.


Opmerkingen tonen

Rechts bovenin de pagina kan er als laatste gekozen worden om de opmerkingen te tonen. Indien de gebruiker op deze link klikt, opent een pop-upscherm met een tekstuele toelichting van de cijfers op de betreffende module pagina. Indien de rechten van de pagina zich daarvoor lenen en de individuele maandcijfers zichtbaar zijn, is het ook mogelijk om de individuele opmerkingen per gebruiker op te vragen door op het rode driehoekje in het invulveld van de gegevenstabel te klikken.


Statistische informatie

In de module kan ervoor gekozen zijn om 3 blokken met statistische informatie te tonen. Deze blokken geven dan achtereenvolgens de volgende informatie weer:

 • Het laagste maandtotaal (en maand waarin deze is geregistreerd)
 • het hoogste maandtotaal (en maand waarin deze is geregistreerd)
 • De actuele procentuele mutatie na correcties (yoy)


Grafiek

Op iedere modulepagina wordt een grafiek getoond met de resultaten uitgezet in maanden op de X-as en de (bezoekers)aantallen op de Y-as. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen een lijngrafiek, staafgrafiek of cirkeldiagram. De waardes in de grafiek worden zichtbaar door er met de muis overheen te scrollen. De legenda-items kunnen verborgen worden door ze afzonderlijk aan te klikken, hiermee verdwijnt ook de bijbehorende lijn/staaf in de grafiek. Door er nogmaals op te klikken, zal het legenda-item en de grafieklijn/staaf weer verschijnen.


Weergegevens In de modules kan het zijn het mogelijk is om weergegevens in de grafiek te tonen. Rechts boven de grafiek kan dan door middel van een schuifje ervoor gekozen worden om deze gegevens wel of niet in de grafiek weer te geven. De weergegevens zullen dan als een extra laag in de grafiek getoond worden. Zo kan direct afgelezen worden of de diverse weersfactoren eventueel (mede) invloed gehad hebben op de stijging/daling van het bezoek. De volgende weergegevens kunnen worden getoond:

 • gemiddelde temperatuur in graden celcius
 • neerslag in mm
 • zonuren in gem aantal uur

Deze weergegevens kunnen ook apart weergegeven worden in eigen modules. Welke dan in het menu terug te vinden zijn.


Toelichting

Onder de grafiek wordt (indien nodig) een tekstuele toelichting gegeven over de cijfers.


Tabel

In de tabel worden de onderliggende cijfers met betrekking tot het geselecteerde jaar en de geselecteerde module weergegeven. De cijfers zijn gecorrigeerde cijfers voor alle deelnemende organisaties van het betreffende moduletypen (bijvoorbeeld alle musea).

TOTAAL                 : Optelling van alle bezoekersaantallen.
Aantal deelnemende musea        : Optelling van alle musea.
Gemiddeld aantal bezoekers       : Gemiddelde van de bezoekersaantallen en het aantal deelnemers.
Afwijking tov gem. vorig jaar     : Verschil met het gemiddelde van het vorige jaar.
Procentuele afwijking         : Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar.
Procentuele afwijking (na correcties) : Verschil in percentage met het gemiddelde van het vorige jaar, waarbij het geselecteerde jaar en het vorige jaar met elkaar gecorrigeerd zijn. 
                     Deze correctie houdt in dat het systeem ervoor zorg dat de steekproef in beide jaren exact gelijk is.
Terug naar Partner/overige leden gedeelte